OTVÁRACIE HODINY
Po-So16.00-02.00
Nedeľa16.00-24.00
Rezervácie0944 650 908
Spirit of Wine
na Facebooku


Vináreň/Vinotéka
Obchodná 31, 811 06 Bratislava
Otváracie hodiny :
Pondelok - Sobota 16:00 - 02:00
Nedeľa - 16:00 - 24:00
Rezervácie/Informácie: 0944 650 908
vinarnaspirit@gmail.com


*nepovinné údaje
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti Spirit of Wine s.r.o., so sídlom Obchodná 31, 811 06 Bratislava, IČO: 46 769 251, za účelom môjho informovania o produktoch a službách spoločnosti Spirit of Wine s.r.o., a to s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných ako aj iných prostriedkov na spracovanie údajov. Súhlas sa poskytuje spoločnosti Spirit of Wine s.r.o. a subjektom ňou povereným.

Súhlas udeľujem v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, a to na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 citovaného zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.Vyhlasujem, že údaje poskytnuté v tomto súhlase sú pravdivé, úplné a poskytnuté dobrovoľne a nevynútene. Potvrdzujem, že som bol/bola oboznámený(á) so všetkými skutočnosťami v zmysle § 10 citovaného zákona.
Spirit of Wine, s.r.o. © 2009-2018